Διεθνές Συνέδριο SB04MED

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

9 - 11 Ιουνίου 2005, Αθήνα


Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

ΠλοήγησηΕπικοινωνία


Κεντρική Συνεδρία Ι: Ιδιαίτερες συνθήκες (οικονομικές, κοινωνικές, εριβαλλοντικές, πολιτιστικές) οι οποίες προσδιορίζουν την αστική αειφορία, το αειφορικό κτίριο (SB) και την αειφορική κατασκευή (SC) στη περιοχή της Μεσογείου.Κεντρική Συνεδρία ΙΙ: Πολιτικές και στρατηγικές, προοπτικές και εμπόδια για την εφαρμογή του αειφορικού κτιρίου στις μεσογειακές χώρες.Κεντρική Συνεδρία ΙΙΙ: Συμπεράσματα για την εκπόνηση του SBC Report  για την λεκάνη της Μεσογείου, με σκοπό την παρουσίασή του στο Τόκυο. Σύνθεση των αποτελεσμάτων των Στρογγυλών Τραπεζιών.

Τελευταία ενημέρωση:  01/03/2005