Διεθνές Συνέδριο SB04MED

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

9 - 11 Ιουνίου 2005, Αθήνα


Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

ΠλοήγησηΕπικοινωνία


Ilari AHO, Πρόεδρος iiSBE
Dominique BIDOU, Πρόεδρος της Ένωσης HQE
Στέλλα KΥΒΕΛΟΥ, Πρόεδρος της Ένωσης SD-MED
Aλέξανδρος TΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος AEΔA
Πηνελόπη ΣΠΗΛΙΩΤΗ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης
Αλεξάνδρα ΒΛΑΝΤΟΥ, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Υ.ΠΕΧΩ.Δ.Ε, Ελλάδα
Ronald ROVERS, iiSBE, Αντιπρόεδρος SD-MED
Jean HETZEL, Ένωση IFAE, Αντιπρόεδρος Ενωσης SD-MED
Rene PESTRE, Αντιπρόεδρος Ενωσης SD-MED
Guy CHAUTARD, Διευθυντής Ένωσης HQE
Pascal GONTIER, Ένωση HQE, Ένωση AFEX
Carla MANOLOPOULOU, Πρόεδρος CLEAN UP Greece
Christina ROUGGERI, Σύμβουλος Δημάρχου Αθηναίων
Monique BARBUT, UNEP/DTIE
Hirohisa AWANO, ΟΟΣΑ
Νίκος ΦINTIKΑΚΗΣ, Ελληνικό Tμήμα Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA)
Justo GARCIA-NAVARRO, SD-MED
Luis ALVAREZ-UDE COTERA, GBC Team, ES
David PERIT PACE, Γενικός Γραμματέας UMAR

Τελευταία ενημέρωση:  28/03/2005