Διεθνές Συνέδριο SB04MED

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

9 - 11 Ιουνίου 2005, Αθήνα


Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

ΠλοήγησηΕπικοινωνία


 

Μεσογειακό ταξίδι

στο Τόκυο.....μέσω Αθήνας!

 

Καλείστε να λάβετε μέρος στο Διεθνές Συνέδριο SB04MED το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 9-11 Ιουνίου 2005, με θέμα:

 

"Αειφορική κατασκευή: μια δράση για την βιώσιμη ανάπτυξη στη περιοχή της Μεσογείου"

 

 

Το Συνέδριο SB04MED των Αθηνών αποτελεί μέρος της σειράς  προσυνεδριακών περιφερειακών δράσεων SB04,  με σκοπό την προετοιμασία  της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Συνεδρίου για το Αειφορικό Κτίριο (Global Sustainable Building 2005) που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2005 στο Τόκυο (SB05Tokyo, url: www.sb05.com). Aποτέλεσμα αυτού του Μεσογειακού Συνεδρίου θα είναι η "Μεσογειακή Έκθεση για το Αειφορικό Κτίριο και την Αειφορική Κατασκευή", η οποία αφ'ενός θα διαπραγματεύεται  περιφερειακά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν όσον αφορά το αειφορικό κτίριο ως έννοια και εφαρμογή, αφ'ετέρου θα επιχειρεί μια  σφαιρική παρουσίαση των θεμάτων και των εμποδίων που απαιτούν  περιφερειακή, Ευρωπαϊκή και διεθνή προσοχή για το αειφορικό κτίριο στη λεκάνη της Μεσογείου.

 

Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική, η Αγγλική και η Γαλλική.

 

Το Συνέδριο  έχει αναληφθεί και συντονίζεται από την Ελληνογαλλική και Διεθνή Ένωση "SD-MED", στόχος της οποίας είναι η προώθηση και  ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ διαφόρων φορέων και δρώντων  διαφορετικών επιπέδων (τοπικό, περιφερειακό, κρατικό, ευρωπαϊκό, διεθνές) και μεταξύ των κοινωνικών φορέων και ΜΗΚΥΟ οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της αειφορικής ανάπτυξης και της αειφορικής κατασκευής στη περιοχή της Μεσογείου.

 

Η Διεθνής αυτή εκδήλωση υποστηρίζεται εξάλλου από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE-Περιβάλλον μέσα στα πλαίσια του "SB-MED" LIFE-ENV Project, με  τίτλο:"Ενίσχυση της διάχυσης καινοτομικών τεχνικών, εργαλείων, μεθόδων και μηχανισμών που σκοπό έχουν την εφαρμογή του αειφορικού κτιρίου στη περιοχή της Μεσογείου" και του οποίου δικαιούχος είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων (ΑΕΔΑ).

 

Απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται με ζητήματα αειφορικού κτιρίου και ειδικότερα σε όσους δραστηριοποιούνται ως προς   τις πολιτικές και τις σχετικές εφαρμογές  στη Μεσόγειο.


Το φυλλάδιο της Ένωσης "SD-MED"κλικ για μεγέθυνση


SB-MED Life Συνεργάτες
Υπο την αιγίδα:

 

- του Υπουργείου Ανάπτυξης

 

- του Δήμου Αθηναίων

 

- της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας


Εθνικοί Συνδιοργανωτές:


Διεθνείς Συνδιοργανωτές:ARES-Workgroup
Υποστήριξη:
Τελευταία ενημέρωση:  03/09/2008